ĐĂNG KÝ VỀ QUÊ HƯƠNG BẠC LIÊU
*Bắt buộc
1. Họ Và Tên   *
2. Ngày/Tháng/Năm Sinh   *
3. Giới tính
4. Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân   *
5. Số điện thoại liên hệ   *
6. Địa chỉ hiện đang ở tại vùng dịch (Ghi rõ số nhà, đường, khu phố, phường, quận/huyện, thành)   *
7. Tỉnh/Thành   *
8. Địa chỉ thường trú tại Bạc Liêu: (ghi theo hộ khẩu, ghi rõ số nhà, ấp xã, huyện, thành).
9. Thành phố/Huyện   *
10. Địa chỉ tại tỉnh Bạc Liêu sau khi hoàn thành cách ly tập trung: (ghi theo hộ khẩu, ghi rõ số nhà, ấp xã, huyện, thành).   *
11. Thuộc đối tượng   *
12. Đính kèm giấy xét nghiệm.
Xem nội dung cam kết.